Agitator Whiskymakare ökar

När vi nu tagit steget från 2023 till 2024 är ökning det som främst utmärker det operativa dotterbolaget, Agitator Whiskymakare, säger Nordic Whisky Capitals vd Håkan Jarskog.

Omsättningen i Agitator ökade under 2023 med över 30% och bolaget siktar på att öka omsättningstakten ännu mer under 2024.

Under 2023 ökade Agitator sin export av egna varumärken genom att lansera i de första länderna utanför Norden. Agitator whisky finns nu i Frankrike, Polen, Ukraina och Costa Rica. Det närmaste året ökar bolaget takten i exporten ytterligare och siktar på att lansera i cirka tio länder till. 2024 blir året när Agitator börjar resan från att främst vara ett lokalt whiskymärke till att bli ett exportföretag.

Exportsatsningarna görs på ett stort antal marknader men också genom ett antal olika distributionskanaler, för att bäst ta till vara möjligheterna på varje marknad, säger Agitators vd Oskar Kalmaru.

Agitator ökar synligheten och nytänkandet i varumärket genom att stöpa om produktportföljen under första halvåret 2024. Någon produkt tar vi bort, en eller flera produkter tillkommer, befintliga produkter får nya namn och nya etiketter.

Legotillverkning och bulkförsäljning i affärsområdet Agitator Bulk & Contract (ABC) har ökat starkt under 2023, försäljningen har fördubblats jämfört med 2022. Större leveranskontrakt över flera år innebär att destilleringsvolymerna har ökat under hösten 2023 och kommer fortsätta öka även 2024.

Försäljningen inom ABC har hållits tillbaka på grund av att lagervolymerna inte har räckt till. Väsentligt större volymer än de som bolaget har kunnat leverera har efterfrågats, särskilt av rökig whisky som är en bristvara på bulkmarknaden.

För att kunna leverera kontrakterade volymer inom ABC från 2027 och framåt krävs att destilleringsvolymen ökar väsentligt 2024. Introduktioner på nya marknader kräver stora marknadsinsatser och för att lyckas på prioriterade marknader kommer Agitator att göra betydande satsningar.

För att finansiera den ökade destilleringstakten och exportsatsningarna under 2024 har styrelsen i Nordic Whisky Capital beslutat om en företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen på cirka fem miljoner kronor genomförs mellan 29 januari och 12 februari 2024.

För ytterligare information, kontakta vd Håkan Jarskog:
08-651 04 38
hakan@nordicwhisky.se

NYHETER

Försäljningsframgångar för Agitator Whiskymakare

2022/01/28

Försäljningsframgångar för Agitator Whiskymakare Nordic Whisky Capitals dotterbolag Agitator Whiskymakare har vunnit sin hittills viktigaste upphandling på Systembolaget. I juni…

Läs mer

Agitator vinner ny upphandling på Systembolaget

2021/11/30

Agitator vinner ny upphandling på Systembolaget Efter en intensiv höst med flera produktlanseringar i Sverige och förberedelser för lansering i…

Läs mer

Uppehåll i handeln med Nordic Whisky Capitals aktie

2021/11/25

Uppehåll i handeln med Nordic Whisky Capitals aktie Pepins Market, där handel i Nordic Whisky Capitals aktie har skett sedan…

Läs mer