Agitator Whiskymakare ökar

När vi nu tagit steget från 2023 till 2024 är ökning det som främst utmärker det operativa dotterbolaget, Agitator Whiskymakare, säger Nordic Whisky Capitals vd Håkan Jarskog.

Omsättningen i Agitator ökade under 2023 med över 30% och bolaget siktar på att öka omsättningstakten ännu mer under 2024.

Under 2023 ökade Agitator sin export av egna varumärken genom att lansera i de första länderna utanför Norden. Agitator whisky finns nu i Frankrike, Polen, Ukraina och Costa Rica. Det närmaste året ökar bolaget takten i exporten ytterligare och siktar på att lansera i cirka tio länder till. 2024 blir året när Agitator börjar resan från att främst vara ett lokalt whiskymärke till att bli ett exportföretag.

Exportsatsningarna görs på ett stort antal marknader men också genom ett antal olika distributionskanaler, för att bäst ta till vara möjligheterna på varje marknad, säger Agitators vd Oskar Kalmaru.

Agitator ökar synligheten och nytänkandet i varumärket genom att stöpa om produktportföljen under första halvåret 2024. Någon produkt tar vi bort, en eller flera produkter tillkommer, befintliga produkter får nya namn och nya etiketter.

Legotillverkning och bulkförsäljning i affärsområdet Agitator Bulk & Contract (ABC) har ökat starkt under 2023, försäljningen har fördubblats jämfört med 2022. Större leveranskontrakt över flera år innebär att destilleringsvolymerna har ökat under hösten 2023 och kommer fortsätta öka även 2024.

Försäljningen inom ABC har hållits tillbaka på grund av att lagervolymerna inte har räckt till. Väsentligt större volymer än de som bolaget har kunnat leverera har efterfrågats, särskilt av rökig whisky som är en bristvara på bulkmarknaden.

För att kunna leverera kontrakterade volymer inom ABC från 2027 och framåt krävs att destilleringsvolymen ökar väsentligt 2024. Introduktioner på nya marknader kräver stora marknadsinsatser och för att lyckas på prioriterade marknader kommer Agitator att göra betydande satsningar.

För att finansiera den ökade destilleringstakten och exportsatsningarna under 2024 har styrelsen i Nordic Whisky Capital beslutat om en företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen på cirka fem miljoner kronor genomförs mellan 29 januari och 12 februari 2024.

För ytterligare information, kontakta vd Håkan Jarskog:
08-651 04 38
hakan@nordicwhisky.se

NYHETER

Nordic Whisky Capital sammanfattar 2017

2018/01/16

2017 var ett bra år för Nordic Whisky Capital. Listan nedan presenterar bolagets viktigaste milstolpar under året:   Nyemissionen i…

Läs mer