Affärsidé

Vi utvecklar och marknadsför varumärken baserade på intresset för destillerade drycker.

Värden byggs i varumärken. Vi utvecklar varumärken för att möta en specifik och definierad efterfrågan. Vi kan både utveckla nya varumärken och vidareutveckla befintliga varumärken.

Whisky är vår utgångspunkt och vårt huvudfokus men vi kan även utveckla och marknadsföra varumärken inom andra destillerade drycker.

Historik

Nordic Whisky Capital startades i slutet av 2007 av Tomas Janson, Anders Larsson och Håkan Jarskog. Under 2008 tillkom Lars Ragnå som aktieägare. Denna grundarkvartett utgör fortfarande bolagets styrelse.

Företagets utgångspunkt var vid starten mer en passion för affärer och företagande än ett stort intresse för whisky. Med tiden har vi förstått att detta är, om inte ovanligt, så åtminstone inte självklart i branschen.

Vi kan nu se tillbaka på snart 15 år som utvecklings- och ägarbolag. När vi startade fanns bara ett producerande whiskydestilleri i Sverige. Idag är det närmare 20. Branschen har vuxit kraftigt och svensk whisky har hunnit bli internationellt erkänd för sin höga kvalitet.

Med tiden har vi skaffat oss en ingående kunskap om den svenska whiskybranschen, både dess styrkor och svagheter. 2010 var vi med och startade High Coast Distillery (tidigare Box Destilleri). Vi har också hunnit investera i nyproducerad maltsprit på fat och långlagrad whisky på flaska. Vi har importerat lagringsfat och vi har diskuterat en lång rad ambitiösa destilleriprojekt.

I dag

Idag är antalet ägare cirka 260 och Nordic Whisky Capitals B-aktie handlas på Pepins.

Baserat på de första tio årens erfarenheter har vi startat ytterligare ett destilleriföretag. I dotterbolaget Agitator Whiskymakare har vi ett kostnadseffektivt och flexibelt destilleri med mycket goda förutsättningar för lönsamhet. Här kommer vi att kunna visa att det inte finns något motsatsförhållande mellan kostnadseffektiv produktion och kvalitet. Produktionsanläggningen förser flera av våra egna varumärken med tillverkningskapacitet samtidigt som volymerna räcker för att även legotillverka åt andra aktörer.

Vår ursprungliga övertygelse om att denna bransch har en fantastisk lönsamhetspotential är idag minst lika stark som vid starten.

NWC_Flaskor_72dpi 2