Nyemissionen tecknad till 100 procent

Nordic Whisky Capitals företrädesemission avslutades den 12 feberuari. Emissionen, som endast var öppen för befintliga aktieägare, tecknades till 100 procent. Bolaget tillförs därigenom cirka 5,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Av det totala emissionsbeloppet tecknades 80 procent med stöd av teckningsrätter och 20 procent utan stöd av teckningsrätter. Besked om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 656 351 aktier, från 18 430 781 till 19 087 132, fördelat på 1 030 000 A-aktier och 18 057 132 B-aktier. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie.

Bolagets B-aktie handlas hos Pepins nästa gång i februari, med start 21 februari.

 

För ytterligare information, kontakta vd Håkan Jarskog:
08-651 04 38
hakan@nordicwhisky.se

NYHETER

Nordic Whisky Capital sammanfattar 2017

2018/01/16

2017 var ett bra år för Nordic Whisky Capital. Listan nedan presenterar bolagets viktigaste milstolpar under året:   Nyemissionen i…

Läs mer