Företrädesemission i Nordic Whisky Capital

Styrelsen i Nordic Whisky Capital beslutade den 9 augusti 2022, med bemyndigande från årsstämman, om en företrädesemission. Den som på avstämningsdagen den 1 september 2022 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen. Innehav av trettiotre (33) aktier av serie A eller serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.

Antal emitterade aktier av serie B: högst 542 081 aktier
Emissionsbelopp: högst 4 878 729 kronor
Teckningskurs: 9,00 kronor per aktie av serie B
Avstämningsdag för företrädesrätt: 1 september 2022
Teckningstid: 5 september – 19 september 2022

Ladda ner och läs emissionsmemorandum här.

Nyemissionen syftar i första hand till att vara en del i re-finansieringen av koncernens första obligationslån som förfaller till betalning i maj 2023. Kortsiktigt syftar nyemissionen till att säkerställa tillgång till rörelsekapital och kapital för investering i buteljeringsanläggning i dotterbolaget Agitator Whiskymakare.

Nordic Whisky Capitals B-aktie handlas normalt på Alternativa Listan hos Pepins. Under 2022 har all handel på Pepins varit stängd i avvaktan på ett nytt tillstånd från Finansinspektionen.

För mer information, kontakta vd Håkan Jarskog:
08-651 04 38
hakan@nordicwhisky.se

Agitator_ tank_om 2

NYHETER

Agitator Whiskymakare vinner ny upphandling med Systembolaget

2023/07/03

Agitator Whiskymakare vinner ny upphandling med Systembolaget Den svenska marknadsledaren på svensk whisky, Nordic Whisky Capitals dotterbolag Agitator Whiskymakare, har…

Läs mer

Agitator Whiskymakare vinner upphandling i Finland

2022/09/26

Agitator Whiskymakare vinner upphandling i Finland Nordic Whisky Capitals dotterbolag Agitator Whiskymakare har vunnit en ny upphandling på Alko, finska…

Läs mer

Nyemissionen övertecknad

2022/09/25

Nyemissionen övertecknad Nordic Whisky Capitals företrädesemission avslutades den 19 september. Emissionen, som endast var öppen för befintliga aktieägare, övertecknades med…

Läs mer