Ägare, VD & Styrelse

 

Nordic Whisky Capital startades i slutet av 2007 av Tomas Janson, Anders Larsson och Håkan Jarskog.
Under 2008 tillkom Lars Ragnå som aktieägare. Idag är antalet ägare i bolaget cirka 220.


Ägande den 31 december 2017

Kapital % Röster %
Håkan Jarskog (genom bolag) 22 25
Andreas Nordström 13 8
AB Gespann 11 7
Tomas Janson 7 16
Ulf Bojner 5 3
Lars Ragnå (genom bolag) 4 9
Anders Larsson (privat och genom bolag) 4 12
Oskar Bruno 3 2
 Övriga 31 18

 


VD

Håkan Jarskog (se nedan)


Styrelse

Anders Larsson
Styrelseordförande sedan 2012
Styrelseledamot 2007-2012
Född: 1964
Innehav privat och genom bolag: 255 000 a-aktier, 283 777 b-aktier
Anders är civilekonom med stor erfarenhet av finansiering och företagsöverlåtelser. Med erfarenhet från posten som vice vd och finansdirektör för två svenska börsnoterade bolag, FastPartner och Ruric, är han väl insatt i kapitalmarknaden och dess noteringskrav, samt även i riskkapitalverksamhet. Anders är medlem i ett antal bolagsstyrelser. Han var 2013 till 2014 styrelseordförande i Box Destilleri AB.

 

Tomas Janson
Styrelseledamot sedan 2012
Styrelseordförande 2007-2012
Född: 1963
Innehav: 310 000 a-aktier, 693 221 b-aktier
Tomas har snart 30 års erfarenhet inom business controlling. Sedan 2018 CFO på Omnicom Media Group AB och dessförinnan 20 år som CFO på Discovery Networks Sweden AB (Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport, Discovery Channel, TLC, Animal Planet samt DPlay).

 

Lars Ragnå
Styrelseledamot sedan 2008
Född: 1963
Innehav genom bolag: 155 000 a-aktier, 472 000 b-aktier
Lars är civilekonom med mångårig erfarenhet av marknadsföring, varumärken och försäljning. Efter närmare femton år med marknadsansvar på en rad tillverkande företag, tio år som vd för en egen reklambyrå och fyra år som vd inom MTG-koncernen arbetar han idag som strategikonsult och entreprenör.

 

 

Håkan Jarskog
Styrelseledamot och vd sedan 2007
Född: 1962
Innehav genom bolag: 310 000 a-aktier, 2 840 965 b-aktier
Håkan är civilekonom med bakgrund som revisor och konsult inom småföretagsutveckling och finansiell styrning och kontroll. Han arbetar sedan bolaget grundades 2007 som vd för Nordic Whisky Capital och har styrelseuppdrag i Agitator Whiskymakare AB. Han satt under åren 2009 till 2013 i styrelsen för Box Destilleri AB, från 2011 som styrelsens ordförande.