Våra verksamheter

 Agitator Whiskymakare

Agitator Whiskymakare AB är ett helägt dotterbolag till Nordic Whisky Capital.

Agitator Whiskymakares affärsidé är att erbjuda nyskapande svensk kvalitetswhisky till dryckesintresserade svenskar. Vi ska kommunicera på ett sätt som känns tillgängligt för våra kunder.

Agitator är också namnet på bolagets varumärke. Namnet illustrerar varumärkets framtida positionering på marknaden: ett experimentvilligt svenskt destilleri som överraskar med spännande nya produkter och ifrågasätter konventionerna utan att någonsin tumma på produktkvaliteten.

Affärsmodellen utgår från egen produktion av maltwhisky. Destilleriet drivs i hyrda lokaler i Arboga Teknikpark och driftsattes i början av 2018.

För att minimera miljöpåverkan kommer produktionen i mycket stor utsträckning att tillämpa energiåtervinning. I samarbete med Arboga Energi kommer destilleriet också att få sin energi från fjärrvärmenätet dit också överskottsvärmen kommer att levereras tillbaka.

 

Visionen för Agitator Whiskymakare är Sveriges mest kreativa whisky
från Sveriges lönsammaste destilleri.

 

Pannorna_i_Arboga

Produktionskostnaderna är låga i den unikt rationella produktionsanläggningen, övriga driftskostnader hålls låga och kapitalbindningen blir låg. Produktionsvolymen avpassas så att Sverige räcker som grund att stå på för att uppnå god lönsamhet men destilleriet har kapacitet att möta en mångdubbelt större efterfrågan utan dyra nyinvesteringar.

Inte heller lagringskapaciteten utgör någon begränsning. Tillgängligt lagerutrymme som räcker för att kunna utnyttja den fulla destilleringskapaciteten finns i direkt anslutning till destilleriet.

Mer information finns Agitators egen webbplats och på Agitators sida på Facebook.

 


Whisky på fat

Nordic Whisky Capital investerar i nydestillat från i första hand svenska destillerier. Lagring sker på egna fat i hyrda lager, främst på det destilleri som producerat spriten. Målet är att lagra på ett sätt som ger möjlighet att sälja whisky av en karaktär som destillerierna inte själva säljer.

 

Nordic Whisky Capital AB | 556747-5412 | Sankt Eriksgatan 58, 112 34 Stockholm | Tel: 08-651 04 38 | info@nordicwhisky.se