Nordic Whisky Capital

Nordic Whisky Capital är ett utvecklings- och ägarbolag i whiskybranschen.

Vår affärsidé är att skapa avkastning genom att investera i och utveckla whiskyrelaterade företag och tillgångar i Norden eller med kopplingar till Norden.

Just nu bygger vi ett helt nytt destilleri i Arboga. Ambitionen är att skapa ett destilleri med större flexibilitet och lägre produktionskostnader och att förse marknaden med nyskapande svensk kvalitetswhisky.

Nordic Whisky Capital AB | 556747-5412 | Sankt Eriksgatan 58, 112 34 Stockholm | Tel: 08-651 04 38 | info@nordicwhisky.se