Nordic Whisky Capital

Vår affärsidé är att utveckla och marknadsföra varumärken baserade på intresset för destillerade drycker.

Just nu jobbar vi med att driftsätta ett helt nybyggt whiskydestilleri och med att lansera ett helt nytt whiskyvarumärke. Läs mer på Agitatorwhisky.se


Vid den första handelsperioden 2018, med start den 10 januari, började Nordic Whisky Capitals B-aktie handlas på Alternativa Listan. Handel på Alternativa sker en gång i månaden. Handel sker under fyra dagar per månad enligt ett särskilt förfarande. Mer information hittar ni här.

2017 var ett bra år för Nordic Whisky Capital. Listan nedan presenterar bolagets viktigaste milstolpar under året:

  • Nyemissionen i november inbringade cirka tio miljoner kronor, vilket med bred marginal är rekord för bolaget. Intresset bland våra befintliga aktieägare var stort och vi kunde också välkomna ett fyrtiotal nya ägare. Totalt har bolaget nu cirka 220 aktieägare.
  • Utrustningen i dotterbolaget Agitator Whiskymakares destilleri i Arboga är färdigmonterad. Huvudleverantörerna av utrustning, som ska hjälpa till vid driftsättningen, hann inte komma före jul och nyår men är inbokade till mitten av januari.
  • Agitator Whiskymakare är nu ett helägt dotterbolag sedan minoritetsägarna bytt sina aktier i Agitator mot aktier i Nordic Whisky Capital.
  • Under året såldes de kvarvarande aktier i Box Destilleri med god vinst. Det innebär att Nordic Whisky Capital 2017 kommer att redovisa en vinst på cirka tre miljoner kronor.
  • Den äldsta whiskyn av lagret av svensk whisky har nu fyllt sex år. En mindre del, ett halvt fat, såldes till en svensk buteljerare i slutet av 2017 till ett bra pris. Whiskyn dyker inom kort upp på Systembolaget under köparens varumärke.

Nordic Whisky Capital AB | 556747-5412 | Sankt Eriksgatan 58, 112 34 Stockholm | Tel: 08-651 04 38 | info@nordicwhisky.se